MENU

SILNICE III/36736: BAŘICE, MOST EV. Č. 36736-1

 

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2016

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

KKS, spol. s r.o. 

 

Kompletní přestavba mostu přes Škulínkový potok v obci Bařice, okr. Kroměříž, spočívající v odstranění stávajícího mostu (cca 100 let staré kamenné klenby) včetně sousední lávky pro pěší a náhradě novou mostní konstrukcí s chodníkem pro pěší. Součástí stavby byla i úprava navazujících úseků komunikace před a za mostem v nezbytném rozsahu.

Nový most je tvořen železobetonovou rámovou konstrukcí o 1 poli světlosti 3,0 m. Součástí mostu jsou zavěšená žb. křídla a svahová křídla na vtoku, založení je plošné. Na mostě je veden chodník pro pěší, který nahrazuje původní samostatnou lávku. Součástí stavby byly rovněž úpravy vyústění kanalizačních potrubí v návaznosti na novou mostní konstrukci a úprava koryta vodoteče v oblasti mostu.

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz