MENU

SILNICE III/4956: BORŠICE U BLATNICE, MOST EV. Č. 4956-2

 

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2015

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

STRABAG a. s.
 

 

 

Předmětem stavby byla oprava mostu ev. č. 4956-2 formou výměny nosné konstrukce a příslušenství při zachování a sanaci části původní spodní stavby.

 

Šikmý most o 1 poli, rozpětí NK cca 5 m. Původní příslušenství, nosná konstrukce a části opěr byly odbourány. Ponechaná část spodní stavby byla zpevněna mikropilotami. Na nově vybetonované úložné prahy s navazujícími křídly byla vybudována nová rozpěráková žb. nosná konstrukce spojená se spodní stavbou prostřednictvím vrubových kloubů.

 

Na opěry mostu navazují kamenné nábřežní zídky, které byly v rámci rekonstrukce mostu opraveny a částečně dozděny do nového tvaru. Rovněž bylo upraveno koryto vodoteče pod mostem a navazující část komunikace před a za mostem v délce 50 m.

 

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz