MENU

I/53 DOBŠICE, PRŮTAH - C201   Most 53-001 přes potok Leska

 

 

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

    

2017


ŘSD ČR, závod Brno

SaM silnice a mosty a.s.
 

 

 

 

Most ev. č. 53-001 převádí silnici I/53 přes potok Leska v obci Dobšice (okres Znojmo). Most byl součástí stavby „I/53 Dobšice, průtah“.

 

Původní přesypaná kamenná klenba z kamenného zdiva o 2 polích byla s ohledem na špatný stavební stav demolována a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí. Most je v intravilánu, s jednostranným chodníkem, který nahradil průchod pěších přes lávku z betonového prefabrikátu.

 

Byla vybudována nová mostní konstrukce o 1 poli, železobetonový rám s obloukovou příčlí světlosti 5,0m. Založení mostu je plošné s výměnou podloží pod žb. základy.

 

Součástí stavby byla úprava nábřežních zdí před a za mostem s napojením na stávající stav.

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz