MENU

I/53 DOBŠICE, PRŮTAH - C202   Most 53-003 přes Dobšický potok

 

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2018

ŘSD ČR, závod Brno

SaM silnice a mosty a.s.

 

 

Most ev. č. 53-003 převádí silnici I/53 přes Dobšický potok v obci Dobšice (okres Znojmo). Most byl součástí stavby „I/53 Dobšice, průtah“.

 

Jedná se o mírně šikmý most o 1 poli – přesypaná půlkruhová klenba z kamenného zdiva, kolmé světlosti cca 5,61 m, světlá výška pod mostem cca 8,2 m. Opěry, křídla a čelní zdi jsou tvořeny zdivem z lomového kamene. Stáří konstrukce se odhaduje na cca 100 let. V roce 1949 byl most rozšířen železobetonovými konzolami.

 

Oprava mostu spočívala v provedení sanace kamenného zdiva a žb. konzol, zpevnění rubu klenby, dozdění části klenby po odstraněném vodovodu, vybudování nového systému odvodnění mostu a rubu klenby, vybudování nové přechodové oblasti mostu, výměně příslušenství mostu (římsy, záchytný systém, vozovka atd.), úpravě koryta vodoteče a dalších úpravách pod mostem. Šířkové uspořádání mostu je navrženo v souladu s šířkovým uspořádáním opravovaného úseku silnice I/53 v obci Dobšice, na mostě byly nově vybudovány chodníky.

 

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz