MENU

SILNICE II/490: HOLEŠOV, VŠETULY - SO 201 Úprava mostu přes řeku Rusavu

 

 

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2017

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

KKS, spol. s r.o. 

 

 

Most ev. č. 490-003 se nachází na sil. II/490 v Holešově, místní části Všetuly, překračuje řeku Rusavu. Objekt mostu byl součástí stavby „Silnice II/490: Holešov, Všetuly“, jejímž předmětem byla rekonstrukce stávající vozovky silnice II/490 v celkové délce cca 742 m.


Stavba řešila opravu mostu formou výměny mostního příslušenství, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Při opravě bylo upraveno šířkové uspořádání na mostě v souladu s úpravou šířkového uspořádání navazujících úseků převáděné komunikace.


Nosná konstrukce mostu o 1 poli sestává z prefabrikovaných předpjatých nosníků typu KA-61 o rozpětí 16,0 m. Po obou stranách mostu jsou vedeny chodníky navazující na křižující komunikace. Spodní stavbu tvoří krajní masivní opěry s křídly. V rámci objektu mostu byla rovněž vybudována nová opěrná zídka, provedeny úpravy pod mostem, v rámci stavby přeložky inženýrských sítí.

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz