MENU

I/47, OPRAVA MOSTU EV. Č. 47-006

 

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2018

ŘSD ČR, závod Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

 

Oprava mostu ev. č. 47-006 přes Švábenický potok za obcí Ivanovice na Hané.

 

Stavba řešila opravu mostu formou výměny mostního příslušenství, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Při opravě bylo upraveno šířkové uspořádání na mostě v souladu šířkovým uspořádáním navazujících úseků převáděné komunikace.

 

Nosná konstrukce mostu o 1 poli sestává z prefabrikovaných nosníků typu ŽMP-62  o rozpětí 5,65 m. Spodní stavbu tvoří krajní masivní opěry s křídly. Na NK je vybetonována nová kotvená vyrovnávací vrstva s přetažením na rub opěr. Vnější povrch NK a spodní stavby byl sanován. Na mostě byly vybudovány nové římsy s novým záchytným bezpečnostním systémem, nová vozovka, nové dlažby pod mostem, podél křídel a za římsami. Oprava mostu probíhala po polovinách. 

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz