MENU

SILNICE III/42823: KOŠÍKY, MOST EV. Č. 42823-1

 

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2016

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

 

 

Kompletní přestavba mostu přes Smitý potok (někdy označován jako Košícký) před obcí Košíky, okr. Uherské Hradiště, spočívající v odstranění stávajícího mostu a náhradě novou rámovou žb. mostní konstrukcí.

 

Nový most je tvořen šikmou žb. rámovou konstrukcí o 1 poli světlosti 5,2 m. Součástí mostu jsou zavěšená žb. křídla, založení je hlubinné na vrtaných žb. pilotách. Na spodní stavbu navazují nové nábřežní zídky. Součástí stavby byla i úprava koryta vodoteče pod mostem a v přilehlých úsecích a dále úprava navazujících úseků komunikace před a za mostem v délce cca 70 m.

 

 

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz