MENU

LETOVICE, SILNICE I/43, MOST EV. Č. 43-038 PŘES CHLUMSKÝ POTOK

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2017

ŘSD ČR, závod Brno.

SDS EXMOST spol. s r. o., D.I.S. spol. s r. o.,

EUROVIA CS, a. s.Most ev. č. 43-037 převádí silnici I/43 přes Chlumský potok v obci Letovice, (okres Blansko). Původní mostní objekt byl s ohledem na špatný stavební stav demolován a nahrazen novou železobetonovou rámovou konstrukcí s kapacitnějším otvorem pro převedení návrhových průtoků. Nový mostní objekt byl vybudován v předstihu před celkovou rekonstrukcí sil. I/43 v úseku Letovice – Rozhraní, šířkové uspořádání mostu je navrženo na výhledový stav.

 

Nová mostní konstrukce je tvořená uzavřeným železobetonovým rámem světlosti 7,4 m se zavěšenými křídly. Nosnou konstrukci tvoří rámová příčel s kruhovým náběhem. Založení mostu je hlubinné na mikropilotách. Most je v intravilánu, s pravostranným chodníkem. Záchytný systém na mostě je tvořen ocelovým zábradlím se svislou výplní. V rámci úprav pod mostem bylo provedeno zpevnění koryta vodoteče a navázání upraveného terénu na okolní stávající terén.

 

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz