MENU

LETOVICE HAVÍRNA, SILNICE I/43, MOST EV. Č. 43-037 PŘES POTOK HAVÍRNA

 

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2015

ŘSD ČR, závod Brno.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


 

Most ev. č. 43-037 převádí silnici I/43 přes místní vodoteč Havírnu v obci Letovice, (okres Blansko). Původní přesypaná kamenná klenba z kamenného zdiva světlosti cca 2,5 m byla s ohledem na špatný stavební stav demolována a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí. Most je v intravilánu, s jednostranným chodníkem, který nahradil průchod pěších přes sousední trubní propustek.

 

Součástí stavby bylo i provizorní převedení dopravy přes potok během stavby a napojení navazujících silničních úseků na stávající stav.

Nová nosná konstrukce je tvořená uzavřeným železobetonovým rámem se zavěšenými křídly. Světlost rámové konstrukce je 3,0 m. Založení mostu je plošné.

 

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz