MENU

I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I, ETAPA I

C262 OPĚRNÁ ZEĎ, LÁVKA BRÁFOVA

 

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2019

ŘSD ČR, závod Brno.

sdružení SPOLEČNOST ŽABOVŘESKÁ BRNO
IMOS Brno, a.s., STRABAG, a.s.

 

 

Nová opěrná zeď zajišťuje zemní těleso chodníkové rampy, která propojuje stávající prostor Žabovřeských luk s lávkou pro pěší přes VMO (ve výstavě v roce 2020).

 

Opěrná zeď je uprostřed své délky přerušena krajní opěrou lávky. Délka zdi před i za opěrou je 78,0 m, je rozčleněna na dilatační celky po 6,0 m. Celková délka opěrné zdi (včetně opěry lávky) je 161,8 m. Výška dříku opěrné zdi je 2,0 až 6,7 m.

 

Opěrná zeď je navržena jako železobetonová s obkladem z gabionu. Zeď je založená převážně na vrtaných ŽB pilotách, část zdi je založená plošně.

 

 

 


 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz