MENU

I/42 BRNO, VMO HLINKY

DODATEČNÁ PROTIHLUKOVÁ STĚNA VE STŘEDNÍM DĚLÍCÍM PÁSU

 

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2015

ŘSD ČR, závod Brno.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


 

Protihluková stěna je součástí protihlukových opatření, která jsou nebo budou realizována v rámci VMO Hlinky a VMO Žabovřeská. Architektonické ztvárnění, volba materiálu a barevného provedení protihlukové stěny bylo řešeno v celkové koncepci dané oblasti a navazujících úseků. V roce 2015 byla realizována 1. část protihlukové zdi v délce 196 m, celková délka zdi bude cca 370 m.

 

PHS celkové výšky 4,5 m je tvořena soklovými železobetonovými panely a stěnovými oboustranně pohltivými hliníkovými panely osazenými do ocelových sloupků. Skladebná délka běžného pole PHS je 4,0 m.

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz