MENU

I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I, ETAPA I - PROTIHLUKOVÉ STĚNY – NAPOJENÍ BRÁFOVA

 

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2014

ŘSD ČR, závod Brno.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


 

Protihluková stěna je součástí stavby  I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I.

 

Nová protihluková stěna výšky 4,5m z prefabrikovaných betonových dílců s ocelovými sloupky nahradila původní PHS z betonových dílců s protihlukovou výplní z děrovaných tvárnic. Založení ocelových sloupků je hlubinné na vrtaných pilotách.

 

Část PHS ohraničující zároveň místní výběh pro psy byla realizována v předstihu před stavbou I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I, bylo nutné rozdělení na 2 části. Po dokončení bude stěna plynule navazovat na most 42-001a1 (MÚK Kníničská).

 

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz