MENU

REALIZOVANÉ STAVBY

Brno - Pražská radiála

Stupeň:


Pozice:
Objednatel:
Investor:
Popis:

Dokumentace pro územní rozhodnutí 1993
Dokumentace pro stavební povolení 1995 – GP stavby
Realizační dokumentace stavby a realizace 1995 – 1998
Generální projektant
Statutární město zastoupené BKOM a.s. a DS Holding a.s.
ŘSD ČR, Správa Brno 
Dálniční přivaděč z D1 na velký městský okruh (VMO) vedený dvěma tunely (500 m) s mimoúrovňovou křižovatkou s VMO.

 

Soubor staveb BPZ Černovická terasa I. stavba

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Projektant a koordinátor realizační dokumentace
D.I.S., spol. s r.o.
Statutární město Brno
Realizováno v 11/2003
Soubor dopravních staveb řešící infrastrukturu Brněnské podnikatelské zóny

 

Soubor staveb BPZ Černovická terasa IV. etapa, části 1,2,3

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant
Skanska CZ region Brno s.r.o., DS Brno s.r.o., D.I.S, spol. s r.o. 
Statutární město Brno
Realizováno v 11/2003
Soubor dopravních staveb řešící infrastrukturu Brněnské podnikatelské zóny v návaznosti na I.stavbu

 

I/42 VMO Brno - MÚK Hlinky

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant
Skanska DS a.s.
ŘSD ČR a Statutární město Brno
Realizováno v 2003-2007
Stavba na velkém městském okruhu v Brně (silnice I/42) v délce v délce cca 1,2 km. Hlavními součástmi díla jsou: nová útvarová mimoúrovňová křižovatka silnice I/42 s ulicemi Hlinky a Pisárecká, novostavba tunelu Hlinky (dl. 310 m), dostavba mimoúrovňové křižovatky silnic I/42 a I/23, přeložka tramvajové trati (dl. 850 m) a celková rekonstrukce ulic Hlinky, Pisárecká a Kamenomlýnská v úhrnné délce cca 1300m.

 

I/42 VMO Brno - Dobrovského

Stupeň:
Pozice:

Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
generální projektant (jakožto člen „Inženýrského sdružení VMO Dobrovského“ AMBERG-vedoucí, PK OSSENDORF, DOSING)
OHL ŽS a.s.
ŘSD ČR a Statutární město Brno
2007-2012
Stavba na velkém městském okruhu v Brně (silnice I/42) a na navazujících úsecích silnice II/640 a rychlostních místních komunikací v úhrnné délce úpravy cca 7,9 km. Hlavními součástmi díla jsou tři tunelové stavby – Královopolský tunel (dvě samostatné trouby o délkách 1240 a 1261 m), Galerie Voroněžská (dl. 203 m) a Galerie Záhřebská (dl. 237 m) a dále útvarová mimoúrovňová křižovatka na západním předpolí tunelu rozčleněná do tří lokalit označených jako MÚK Korejská, MÚK Hradecká a MÚK Královopolská.

 

Moravské náměstí v Brně

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant
D.I.S. spol. s r.o.
Statutární město Brno
Realizováno v 2009 - 2010
Komplexní rekonstrukce Moravského náměstí v historickém centru města Brna včetně tramvajové trati.

 

Rekonstrukce ulice Joštova 1. a 2. etapa

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant
Skanska a.s.
Statutární město Brno
Realizováno v 2010-2011
Komplexní rekonstrukce ulice Joštova a části ulice Česká v Brně včetně tramvajové trati.

 

I/42 VMO Brno - Žabovřesky mosty

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant
Sdružení SDS EXMOST
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)
Realizováno v 05/2011
Stavba na velkém městském okruhu v Brně zahrnující opravy mostů, opěrné zdi, rekonstrukce povrchů vozovky silnice I/42 a zajištění protihlukových opatření – ochrana sídliště Žabovřesky. Celková délka úseku cca 650m

 

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná – 2. etapa

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Hlavní projektant
Strabag a.s.
ŘSD ČR (Správa Zlín)
Realizováno v 2012-2014
Stavba představuje součást souboru staveb na přeložce silnice I/35 v úseku mezi Valašským Meziříčím a Lešnou s vazbami na další připravované úseky (propojení na R48 „Lešná – Palačov“, ad.). Součástí 2. etapy je novostavba úseku silnice I/35 v délce 1,7 km v kategorii S 24,5/100 s CB krytem vč. souběžné doprovodné silnice III. třídy s krytem z AB. Součástí je dále novostavba MÚK Lešná (osmičkovitá) se silnicí III/0487, která je v úseku stavby přeložena v dl. cca 350 m.

 

Silnice I/55 Kunovice – hranice okresu Hodonín

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant
Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.
ŘSD ČR, Správa Zlín
2012 - 2013
Rekonstrukce a modernizace tahu silnice I/55 od obce Kunovice po hranice okresu Hodonín (Veselí na Moravě) včetně 4 mostních objektů a řady propustků. Délka úseku cca 10km.

 

Silnice I/52 Brno - Rajhrad

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant a koordináto projekčních prací RDS
D.I.S, spol. s r.o.
ŘSD ČR, Správa Brno
2009-2011
Rekonstrukce a modernizace silnice I/52 v úseku Poříčí – MÚK Rajhrad o celkové délce 9,5km včetně mostních objektů, podchodů a protihlukových stěn.

 

Rekonstrukce místních komunikací Tuřany

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Generální projektant
Skanska a.s., divize Silničního stavitelství, Závod Morava jih
Statutární město Brno
Realizace v 11/2014
Rekonstrukce vozovek po realizaci oddílné kanalizace – 16 ulic

 

Rekonstrukce místních komunikací Žebětín

Stupeň:
Pozice:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Realizační dokumentace stavby
Subdodavatel objektů komunikací
Poyry environment a.s. pro Statutární město Brno
Statutární město Brno
2011-2013
Soubor rekonstrukcí místních komunikací v MČ Žebětín po provedení rekonstrukce kanalizace.

 
 
  


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz