MENU

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2016

Město Žďár nad Sázavou

GREMIS s.r.o.

 


 

Záměrem investora - města Žďár nad Sázavou bylo řešení lokality v okolí stávajícího barokního mostu. Vzhledem k bezprostřední blízkosti historického mostu byl požadavek na takové řešení, aby nové lávky svou polohou a materiálovým provedením nenarušily celkový ráz místa s památkově chráněným objektem mostu. Lokalita je turisticky exponovaná, neboť místo se nachází rovněž v blízkosti Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

 

            Součástí úprav bylo vybudování lávek pro pěší po obou stranách historického mostu. V rámci stavby byla provedena i úprava parkoviště před zámkem a vybudovány pěší trasy podél barokního mostu na sil. I/37.

      

Obě lávky jsou tvořeny nosnou konstrukcí z dřevěných lepených lamelových nosníků s ocelovými příčníky. Rozpětí pole západní lávky je 14,0 m, východní lávka má rozpětí 12,5 m. Spodní stavbu tvoří žb. opěry se zavěšenými křídly s kamenným obkladem v líci. Založení obou lávek je hlubinné na mikropilotách. Záchytný systém tvoří dřevěné hlavní nosníky v kombinaci s ocelovým zábradelním madlem, na křídlech pokračuje ocelové zábradlí se svislou výplní.

 

            Stavba obdržela ocenění v kategorii Dopravní stavby Stavba roku kraje Vysočina 2016 „za estetické a konstrukční řešení lávek, které zohlednilo a zachovalo dominantní vzhled historického kamenného mostu“ a Stavba Vysočiny 2016 – Cena ČKAIT-oblast Jihlava.

 

 

 

Ke stažení:

Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz