MENU

Ocenění činnosti

 

Společnost PK OSSENDORF s. r. o. získala několik ocenění za realizované projekty.


Jednalo se o tyto stavby:

 • Pražská radiála v Brně - diplom za nominaci na titul stavba roku 1999 - za výrazný přínos k řešení dopravní situace ve městě se zřetelem k následným ekologickým aspektům (udělili ABF, a. s., Časopis STAVITEL společnosti Economia, a. s., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR),
   

  Silnice I/42 Brno, MÚK VMO Hlinky - cena ČKAIT 2007 (udělila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků),
   

 • Silnice I/42 Brno, MÚK VMO Hlinky - 1. místo v soutěži o titul Stavba Jihomoravského kraje 2007 v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby (udělili Jihomoravský kraj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Jihomoravské stavební společenství),
   

 • Okružní křižovatka I/43 – 2. místo v sedmém ročníku Cesty městy v kategorii sídla o velikosti 3 000 a více obyvatel městu Letovice, (udělili Dopravní program Nadace Partnerství, společnost Škodad Auto, Ministerstvo dopravy ČR - BESIP)
   

 • MÚK Hradecká – Purkyňova, rampy II. etapa - 2. místo v soutěži o titul Stavba Jihomoravského kraje 2008 v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby (udělili Jihomoravský kraj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Jihomoravské stavební společenství).
   

 • Komplexní regenerace historického jádra – ostatní komunikace rekonstrukce ulice Joštova I. a II. Etapa – 1. místo v soutěži o titul Stavba Jihomoravského kraje 2011 v kategorii dopravní a inženýrské stavby (udělili Jihomoravský kraj a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Jihomoravské stavební společenství),
   

 • Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského - cena ČKAIT 2012 (udělila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků),
   

 • Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B - cena Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě 2012 (udělila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků),
   

 • Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B - 1. místo v soutěži o titul Stavba Jihomoravského kraje 2012 v kategorii dopravní a inženýrské stavby (udělili Jihomoravský kraj a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Jihomoravské stavební společenství),
   

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz