MENU

 

 


Zpracování komplexní projektové přípravy:

 

 • studie (vyhledávací, technicko-ekonomické, koncepční) a návrh nejvhodnějších prvků pro dopravu, pěší i cyklisty
 • odborné a expertní poradenství v dopravě pro veřejný i soukromý sektor
 • vyhodnocení dopadu do území, urbanistické začlenění a návrh dostatečné ochrany pro okolí
 • kompletní projektová příprava,  zajištění povolení stavby a majetkoprávního vypořádání stavby, součinnost při výběru zhotovitele až po realizační dokumentaci a výkon autorského dozoru při provádění stavby

 

» NAŠE REFERENCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

 

 


 


Zajištění projektu nejen tramvajové, ale i trolejbusové dráhy:

 

 • studie a vyhodnocení rozvoje tramvajové i trolejbusové sítě
 • energetické výpočty, vyhodnocení a návrh technologického provedení tratí
 • zpracování komplexního projektu včetně získání povolení, majetkoprávní vypořádání, až po autorský dozor při provádění staveb

 

» NAŠE REFERENCE DRÁŽNÍCH STAVEB

 

 


 Kompletní inženýrská a majetkoprávní činnost, a to jako součást projekční činnosti, ale i i samostatná činnost, bez které se žádná stavba neobejde:

 

 • vstupní podklady pro projekt - ověření existence inženýrských sítí, informace z katastru nemovitostí, rešerše územních plánů
 • zajištění dokladové části k projektové dokumentaci
 • majetkoprávní příprava stavby (oslovování vlastníků pozemků, výkupy pozemků, vyvlastňovací řízení)
 • ocenění pozemků, geometrické plány
 • zajištění stavebních povolení, kolaudace stavby
 • účast na přípravě legislativy v oblasti stavebnictví

 

» NAŠE REFERENCE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

 


 


Činnosti, doplňující projekt pro investory, zhotovitele i širokou veřejnost:

 

 • Zpracování projektu způsobem BIM, který umožní náhled do komplexu i detailu stavby všem
 • Vizualizace projektů pro lepší přehlednost a možnost vysvětlit dopady stavby do okolí bez čísel a složitých výkresů

 

 • Rozpočtování staveb -  zpracování rozpočtů staveb v cenové soustavě ÚRS a ASPE, a to na základě vámi postoupených výkazů výměr v následujících oblastech:

   - komunikace, vozovky, chodníky, cyklostezky

   - mosty, opěrné a zárubní zdi, gabiony

   - vodovody, kanalizace, vodní stavby

   - tramvajové tratě.

 

 

 


 PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.