MENU

I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I - ETAPA II


Rok zpracování:
2021
Investor:
ŘSD ČR
Stupeň dokumentace:
DÚR

 

Stavba řeší úsek velkého městského okruhu v Brně mezi MÚK Hlinky a MÚK Kníničská, stavba navazuje na realizovanou etapu I. . Stávající dvoupruhová silnice byla rozšířena na čtyřpruhovou směrově oddělenou v délce 950 m, zahrnující 250m v silniční galerii (tunelu). Strop galerie slouží pro přecházení pěších přes VMO v upraveném území (park). Komunikace je zachována v původní stopě podél tramvajové trati. S hlavní trasou byla rovněž rekonstruována přilehlá MÚK Kníničská a doplněny nové prvky komunikací (protihlukové stěny, bezpečnostní zařízení, portály dopravního značení, veřejné osvětlení, atd.).

Součástí stavby byla rovněž přeložka dvoukolejné tramvajové trati v rozsahu cca 1,1km, dílčí úsek nově vede ve vybudovaném tramvajovém tunelu celkové délky 500 m. Tunel byl budován částečně jako ražený a částečně jako přesypaný objekt. Přibližně v polovině délky tunelu je umístěn vstup do únikové štoly, ta má délku 56m a propojuje tramvajový tunel se silniční galerií. V rámci stavby byla rovněž řešena kompletní technologická vybavenost pro zajištění bezpečného provozu, byl vybudován provozně technologický objekt s možností dálkového dohledu a řízení.

V území došlo k rozsáhlým přeložkám a ochraně inženýrských sítí, zásadní je kompletní rekonstrukce nábřežní betonové konzoly v délce téměř 300 m a ochrana kmenových stok města Brna.

Byly zřízeny nové chodníky a stezky v celkovém rozsahu téměř 2200 m a také schodiště na zemních valech. Na začátku stavby došlu k vybudování nové lávky pro pěší. V rámci vegetačních úprav byly plochy osázeny stromy a doplněny popínavou zelení pro šetrné začlenění stavby do krajiny.

Zajímavým architektonickým prvkem je neogotická kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Barbory z Nikomedie umístěná u jižního portálu tunelu, které bylo rovněž předmětem rekonstrukce.

 

 

Společnost PK OSSENDORF zajištovala od prvopočátku stavby výběr vhodného technického řešení, následně  kompletní projektovou přípravu od dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Během výstavby zajišťovala funkci autorského dozoru.

 

Pro lepší představu jsme zpracovali také vizualizaci stavby.

 

Stavba je aktuálně v realizaci, průběh výstavby lze sledovat z youtube kanálu naší sprátelé firmy (STUDIO DANĚK s.r.o.)

 

 
PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.