MENU

HISTORIE

 

 

 Společnost PK OSSENDORF s.r.o. byla založena v roce 1999 (kontinuálně navázala na činnost firmy Ing. Jan Ossendorf - projektová kancelář, která byla založena 7. 12. 1992 (Živnostenský list č.j.02/8364/00/0/)).

PK OSSENDORF s.r.o. má zaveden a udržován systém kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009 – Certifikát č.SJ-1510/2005 (STAVCERT Praha s.r.o.) a nově bude na konci roku 2014 implementován environmentální systém managementu ČSN EN ISO 14001:2005.

Právní postavení: společnost PK OSSENDORF s.r.o. je právnickou osobou statutu společnosti s ručením omezeným. Společnost vznikla v roce 1999 na základě zakladatelské listiny ze dne 12. 5. 1999 a je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 33954 dnem 24. 05. 1999. Identifikační číslo přidělené společnosti je 25564901. Společnost se řídí obecně platnými právními předpisy a platnou zakladatelskou listinou.

Ke dni 12. 12. 2006 došlo ke sloučení s firmou Ing. Vlastislava Nováka Ph.D. - Via Consult. Sloučením firem bylo posíleno portfolio firmy o možnost zajištění služeb v rozsahu zpracovávání dopravních částí urbanistických studií, územně plánovacích dokumentací a zásadních koncepčních materiálů a podkladů v Jihomoravském kraji (ZÚR, Územní plán města Brna).

 

 

 PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz