MENU

PROJEKTY A STUDIE

 

Dálnice D1, stavba 01313 Připojení BPZ ČT na D1, 1. etapa

Stupeň:

Pozice:
Objednatel:
Investor:
Popis:

Studie a IZ 04/2004
Dokumentace pro územní rozhodnutí 10/2004
Hlavní projektant
ŘSD ČR, Závod Brno
ŘSD ČR
Stavba zahrnuje tzv. I.etapu napojení BPZ Černovické terasy na dálnici D1

 

MÚK Dobrovského – Svitavská radiála

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Technická studie
ŘSD ČR, Správa Brno 
ŘSD ČR
11/1998
studie návazností komunikačních větví MÚK na tunely Dobrovského

 

Silnice I/38 Znojmo-obchvat III.stavba – Hatě 

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Prověřovací a technická studie
ŘSD ČR, Úsek výstavby a technický Brno
ŘSD ČR
2001 – 05/2002
12 km trasy směrově rozdělené silnice s mimoúrovňovými křižovatkami Znojmo jih a Znojmo východ

 

Studie jihovýchodní tangenty města Brna – studie 12/2001

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Vyhledávací studie 
Odbor dopravy Jihomoravského kraje
Stát
12/2001
Trasa jihovýchodní tangenty 

 

Silnice I/50 Bánov obchvat

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Technická studie
ŘSD ČR, Úsek výstavby a technický Brno 
ŘSD ČR Správa Zlín 
12/2002
Obchvat obce Bánov v délce 5km 

 

Silnice I/23 Vladislav obchvat

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Vyhledávací studie
ŘSD ČR, Úsek výstavby a technický Brno
ŘSD ČR, Správa Jihlava
03/2003
Obchvat obce Vladislav v délce 11 km

 

Přeložka silnice I/11 Postřelmov – Dolní Lipka

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Vyhledávací studie
ŘSD ČR,Úsek výstavby a technický Brno
ŘSD ČR
03/2004
Variantní vyhledávací studie trasy I/11 v délce 35 km

 

Silnice I/53 Znojmo-Pohořelice

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Technická studie a IZ
ŘSD ČR, Úsek výstavby a technický Brno
ŘSD ČR
11/2003 – 04/2004
Studie variant v kategoriích S 9,5 a S 11,5 trasy I/53 v délce 25 km

 

Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání v úseku Kývalka – Holubice, stavba 01191 Starý-Lískovec – Brno-jih

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Dokumentace pro územní rozhodnutí, DÚR
ŘSD ČR, Závod Brno, úsek výstavby dálnic
ŘSD ČR
2010
Rozšíření dálnice D1 v úseku Starý-Lískovec – Brno-jih v délce 6,38km na šestipruhové uspořádání včetně návrhu přestavby MÚK Brno-centrum (D1 x I/52) a MÚK Brno-jih (D1 x D2) a MÚK Hněvkovského (I/41 x II/380).

 

Silnice I/42 VMO Žabovřeská

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Dokumentace pro územní rozhodnutí, DÚR
ŘSD ČR, Úsek výstavby a technický Brno
ŘSD ČR
07/2008 – 07/2009
Dokumentace řeší část severozápadního segmentu páteřní čtyřpruhové komunikace – Velkého městského okruhu v Brně (silnice I/42) a souběžnou dvoukolejnou tramvajovou trať v délce 1,8km. Stavba mimo jiné zahrnuje tramvajový tunel délky 0,5km, silniční galerii délky 250m, ekomost délky 80m, souběžnou obslužnou komunikaci délky 0,9km, lávky pro pěší a navazující řešení chodníků a parkových úprav.

 

Silnice I/43 Letovice - Rozhraní

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Dokumentace pro územní rozhodnutí, DÚR
ŘSD ČR, Úsek výstavby a technický Brno
ŘSD ČR
12/2006 – 06/2007
Dokumentace řeší částečnou rekonstrukci a částečnou přeložku silnice I/43 v úseku o celkové délce 4,05km. V intavilánu je navržena kategorie MS 8/50 a v extravilánu v kategorii S11,5/80.

 

Silnice I/53 Miroslav - Branišovice

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Dokumentace pro územní rozhodnutí, DÚR
ŘSD ČR, Úsek výstavby silnic
ŘSD ČR
2014
úsek v dálce 5,2 km, rekonstrukce v kategorii S 11,5/80 částečně ve stávající stopě a částečně na přeložce v dl. cca 2,0 km, úrovňové křižovatky nahrazeny dvěma mimoúrovňovými

 

Silnice I/53 Znojmo - Lechovice

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Dokumentace pro územní rozhodnutí, DÚR
ŘSD ČR, Úsek výstavby silnic
ŘSD ČR
2009 - 2010
úsek v délce 7,2 km, rekonstrukce silnice v kategorii S 11,5/80 ve stávající stopě vč. úpravy křižovatek

 

Brno – Minská, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Stupeň:
Objednatel:
Investor:

Období: 
Popis:

Dokumentace pro stavební povolení DSP a provádění stavby DPS
Pro Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Statutární město Brno, Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Dopravní podnik města Brna a.s., Brněnské komunikace a.s.
2013

Celková rekonstrukce ulice Minská v Brně včetně dvoukolejné tramvajové trati po provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Délka stavby cca 1,0km.

 

Zajištění investorských inženýrských činností při přípravě Souboru staveb 03

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Dokumentace pro územní rozhodnutí, DÚR, Dokumentace pro stavební povolení DSP
ČEZ a.s.
ČEZ a.s.
2012 – probíhá
Přeložky silnice II/147 do polohy obchvatů obcí Bečice, Žimutice a Bzí v kategorii S7,5/60 a celkové délce 5,5km.

 

CENTROPE Infrastructure Needs Assessment Tool

Stupeň:
Objednatel:
Investor:
Období: 
Popis:

Koncepční vyhledávací studie
Rosinak und Partner ZT GmbH, Rakousko, Vídeň
Europaforum
2010-2012
Průzkumy a rozbory stavu a rozvoje dopravní infrastruktury partnerských regionů ČR, SR, AU a HU jakožto mezinárodního středoevropského dopravního uzlu. http://www.centrope.com/cz/projekt-centrope/pilotni-projekty-2010-2012/infrastructure-needs-assessment-toolPK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz